KIEROWNIK PODMIOTU RATOWNICTWO WODNE PROFIT ogłasza nabór na stanowisko:

RATOWNIKA WODNEGO

w kompleksach sportowo-rekreacyjnych (PŁYWALNIACH) na terenie województwa małopolskiego

Wymagania obowiązkowe:

 • uprawnienia ratownika wodnego
 • ukończony Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność szybkiego podejmowania prawidłowych decyzji
 • umiejętność efektywnego i skutecznego działania w warunkach stresu i zagrożenia
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność
 • dodatkowe uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym(żeglarskie, motorowodne, nurkowania, instruktora nauki pływania).
 • Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie posiadanych uprawnień Ratownika Wodnego
 • kopia KPP
 • kopie posiadanych uprawnień w ratownictwie wodnym (motorowodne, żeglarskie, nurkowania, instruktora nauki pływania)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Informację proszę kierować na: pkuc@o2.pl