Kurs kpp kwalifikowanej pierwszej pomocy, recertyfikacja Kraków – Profit

Organizujemy kompleksowo i prowadzimy kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikacje KPP. Wszystkie działania przeprowadzamy pod nadzorem małopolskiego konsultanta ds. medycyny ratunkowej oraz Wojewody Małopolskiego.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, praktyków z zakresu Ratownictwa Wodnego z KR WOPR oraz Ratownictwa Medycznego z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy wykorzystaniu najwyższej klasy dostępnego na rynku specjalistycznego sprzętu. Zajęcia odbywają się w wynajętych salach wykładowych, na pływalniach oraz w naszej bazie szkoleniowej, znajdującej się niedaleko Krakowa.

Każdy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikacja kpp są prowadzone przy użyciu platformy e-learningowej iMedic (www.imedic.pl).

Dzięki wirtualnej platformie szkoleniowej zawierającej kompleksowy kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy każde szkolenie jest dla uczestników o wiele bardziej efektywne i ciekawe w swojej formie.

Ponieważ mamy świadomość, że w niektórych przypadkach potrzebna jest jedynie recertyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, również posiadamy taką opcję w swojej ofercie.  Przedłużenie ważności dokumentu pozwala zachować uzyskane kwalifikacje i ominąć realizację całego procesu od podstaw. Należy przy tym pamiętać, że program kursu przypominającego pokrywa się w znacznym stopniu z programem pełnego kursu.

Sam kurs pozwala na podniesienie kwalifikacji zawodowych wszystkich biorących w nim udział pracowników służb ratunkowych, poszerzenie wiedzy o najnowsze zagadnienia oraz informacje, jak i praktyczne umiejętności z obszaru ratownictwa specjalistycznego, a także pomaga wyznaczać standardy szkolenia członków zespołów ratowniczych i straży pożarnej.

Wszystkie organizowane przez nas kursy pozwalają na uzyskanie tytułu Ratownika, który jest najwyższym stopniem wyszkolenia w zakresie ratownictwa dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Te kwestie reguluje Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o KONTAKT