Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011r. nakłada na Nas, jako podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego, obowiązek prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej związanej z bezpieczeństwem na obszarach wodnych.

W ramach tej działalności SPOŁECZNIE (NIEODPŁATNIE) prowadzimy prelekcje w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w szkołach średnich.

W okresie letnim w ramach profilaktyki Nasze zespoły ratownicze patrolują SPOŁECZNIE łodziami motorowymi m.in. rzeki oraz jeziora.

W Naszym Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego  pełni całodobowe dyżury 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku dyżurny odpowiedzialny za łączność oraz zespół interwencyjny składający się z ratowników wodnych wyposażonych w samochody osobowe, terenowe, łodzie motorowe oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy potrzebny do ratownictwa wodnego.

Współpracujemy z Policją, Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym.

Jesteśmy podmiotem działającym społecznie w wielu segmentach bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Dziękujemy za okazane Nam zaufanie i zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obszarach wodnych znajdujących się w Małopolsce.

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE NA TEMAT BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NAD WODĄ I RADZENIA SOBIE W SYTUACJI MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ