1.     Ustawa o sporcie

 2.    Ustawa o bezpieczenstwie osob przebywajacych na obszarach wodnych 2011

 3.    Ustawa o Panstwowym Ratownictwie Medycznym 08.09.2006 tekst ujednolicony

 4.    Rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz obowiązujący wzór zaświadczenia   KPP

 5.    Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej

 6.    Rozporzadzenie w sprawie wyposazenia wyznaczonych obszarow wodnych w sprzet

 7.    Rozporzadzenie w sprawie szkolen w ratownictwie wodnym

 8.    Rozporzadzenie w sprawie wymagan liczby ratownikow 2012

 9.    Rozporzadzenie w sprawie sposobu oznakowania wyznaczonych obszarow wodnych 2012

 10.   Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoscia wody w kapielisku i miejscu wykorzystywanym do kapieli

 11.   Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji i oznakowania kapielisk

 12.   Rozporzadzenie Ministra Edukacji w sprawie szczegolowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

 13.   Prawo zamówień publicznych

 14.   Prawo wodne 2017

 15.   Pytania do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 28/01/2011r.

 16.   Wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego

 17.  Wyjaśnienie związane z kierownikami i wychowawcami wypoczynku dzieci i młodzieży

 18. Wyjaśnienie MSWIA w kwestii dodatkowych kawlifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym

 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

 20. Wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego wersja 2017

 21. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym